Karpinska, L. “Faces of Poverty: Who Are the Energy Poor in Poland?”. Public Governance / Zarządzanie Publiczne, vol. 57, no. 3, Dec. 2021, https://zarzadzaniepubliczne.pl/index.php/zpub/article/view/597.