Liu, S., and T. Hyclak. “Employment Effects of US Minimum Wage Policy”. Public Governance / Zarządzanie Publiczne, no. 33(3), Sept. 2015, pp. 5-15, doi:10.15678/ZP.2015.33.3.01.