Liu, S. and Hyclak, T. (2015) “Employment effects of US minimum wage policy”, Public Governance / Zarządzanie Publiczne, 0(33(3), pp. 5-15. doi: 10.15678/ZP.2015.33.3.01.