In the face of the rising importance of natural gas to the Polish economy


Abstract

Objective: The purpose of this text is to determine ways of diversifying the sources of origin and directions for importing natural gas to Poland until the agreement for the supply of Russian gas expires in 2022. In so doing, the growth of extraction in Poland, deliveries from other countries and the partial replacement of gas in the economy with raw materials available in Poland are all analys ed.

Research design and methods: A reasonable approach to energy policy, factor analysis and elements of multidimensional comparative analysis were adopted.

Findings: It is important that gas imports to the country are substantially increased in winter and it is essential that the capacity of gas storage facilities, in particular cavity facilities, is increased as well. Furthermore, it is necessary to attempt to reduce energy consumption, with different preferences that facilitate the growth of the share of renewable sources of energy (RSE) in the energy mix.

Implications / Recommendations: This article presents arrangements which may prove to be useful for implementation of Polish energy policy.

Contribution / Value Added: Considerable political changes and alterations to the gas market have superseded a number of researchers’ arrangements and forecasts concerning Poland. What is missing is a comprehensive analysis, based on data from 2017 and 2018, of increasing the diversification of gas supplies to Poland.

Article Classification: research article.


Keywords

natural resource security; national security; energy policy; natural gas; pipelines; transportation investment; natural resources

Bałamut, A. (2017). Polityka bezpieczeństwa energetycznego Polski w latach 2000–2015. Kraków: Krakowska Akademia.
Baltensperger, T., Fuchslin, R. M., Krutli, & P., Lygeros, J. (2017). European Union gas market development. Energy Economics, 66(C), 466–479.
Biały, R., Janusz, P., Ruszel, M., & Szurlej, A. (2018). Znaczenie dostaw LNG w zbilansowaniu zapotrzebowania na gaz ziemny krajów UE. Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 102, 231–244.
Blacharski, T., Biały, R., Kaliski, M., Stachowiak, B., & Szurlej, A. (2016). Wpływ dostaw LNG na rozwój krajowego rynku gazu ziemnego. Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 95, 253–264.
Bluszcz A. (2017). European economies in terms of energy dependence. Quality & Quantity, 51(4), 1531–1548.
BP Statistical Review of World Energy, Renewable Energy (2018b). https://www.bp.com/content/dam/bp/en/corporate/pdf/energy-economics/statisticalreview/bp-stats-review-2018-renewable-energy.pdf, accessed on 1.9.2018.
BP Statistical Review of World Energy, June (2018a). https://www.bp.com/content/dam/bp/en/corporate/pdf/energy-economics/statistical-review/bp-statsreview-2018-full-report.pdf, accessed on 2.9.2018.
Chłopińska, E., & Gucma, M. (2018). The impact of a liquefied natural gas terminal on the gas distribution and bunkering network in Poland. Scientific Journals of The Maritime University of Szczecin – Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, 53(125), 154–160.
Ciechanowska, M. (2016). Podziemne magazyny gazu elementem bezpieczeństwa energetycznego Polski. Nafta-Gaz, LXXII(10), 833–840.
Czapigo-Czapla, M., & Brzeziński, D. (2018). Gaz ziemny – mln m3. Retrieved from http://geoportal.pgi.gov.pl/css/surowce/images/2017/tabele/gaz_zasoby.pdf, accessed on 28.1.2019.
Czech, A. (2017). Economic dimension of Polish energy security. Oeconomia Copernicana, 8(3), 383–399.
Decyzja prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z 25 lipca 2018 (2018). Biuletyn Branżowy URE – Paliwa Gazowe, 49, 2–6.
Dopuszczalne zanurzenia statków przy nabrzeżach portu w Świnoujściu (aktualizacja 03.08.2018) (2018). Retrieved from http://www.ums.gov.pl/nawigacyjne/ost/zanurzenia_Sw.pdf, accessed on 4.9.2018.
Dzoba, O., Marynchak, L., & Romashko, O. (2017). A new approach to the assessment of effective management of gas supply diversification. Baltic Journal of Economic Studies, 3(1), 24–30. doi: 10.30525/2256-0742/2017-3-1-24-30.
Emelin, K. N. (2013). Diversifikatsiia importa prirodnogo gaza v energeticheskoĭ politike Polshi. Kontury globalnykh transformatsiĭ: politika, ekonomika, prawo, 6(32), 115–126.
Energia 2018 (2018). Warszawa: GUS.
EU energy in figures. Statistical pocketbook 2017 (2017). Luxembourg: Publications Office of the European Union.
Filipovic, S., Radovanovic, M., & Golusin, V. (2018). Macroeconomic and political aspects of energy security: exploratory data analysis. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 97(C), 428–435. doi: 10.1016/j.rser.2018.08.058.
Fleming, R. (2019). A legal perspective on gas solidarity. Energy Policy, 124(1), 102–110. doi: 10.1016/j.enpol.2018.09.037.
Gabryś, H. L. (2018). Elektroenergetyka w Polsce 2018… z wyników roku ubiegłego i wybrane z wyzwań. Energetyka, 6, 311–317.
Gałczyński, M., Ruszel, M., Turowski, P., Zajdler, R., & Zawisza, A. (2017). Global LNG Market. Rzeszów – Warszawa: Ignacy Łukasiewicz Energy Policy Institute.
Gatnar, K. (2016). Kogeneracja i trój generacja na bazie gazu z odmetanowania kopalń – aktualny stan w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. In R. Ney et al. (Eds.), Energetyka wobec nowych wyzwań, XXX Konferencja, materiały konferencyjne 4 (pp. 111–
126). Kraków: Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią.
Golarz, M. (2016). Bezpieczeństwo energetyczne Polski na przykładzie zaopatrzenia w gaz ziemny, ropę naftową i energię elektryczną. Bezpieczeństwo: Teoria i Praktyka, 1, 161–179.
Graczyk, A., Wielewska, I., & Piaskowska-Silarska, M. (2017). Rozwój odnawialnych źródeł energii w Polsce. Problemy bezpieczeństwa energetycznego i lokalnego wykorzystania zasobów. Warszawa: Texter.
Historical data (2018). Retrieved from https://agsi.gie.eu/#/historical/PL, accessed on 2.10.2018.
International Energy Outlook 2017 (2018). Retrieved from https://www.eia.gov/outlooks/ieo/pdf/0484(2017).pdf.
Iwicki, K., Janusz, P., & Szurlej, A. (2014). Wpływ liberalizacji rynku gazu ziemnego na bezpieczeństwo energetyczne Polski. Rynek Energii, 3, 3–13.
Jakimowicz, R. (2015). Polityka Federacji Rosyjskiej wobec regionu Azji i Pacyfiku, Azji Centralnej i Arktyki. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Janowski, M. (2016). Energetyka jądrowa w państwach Grupy Wyszehradzkiej. In M. Ilnicki & Z. Nowakowski (Eds.), Bezpieczeństwo energetyczne, gospodarka, społeczeństwo – wybrane zagadnienia (pp. 62–73). Warszawa: Towarzystwo Naukowe Powszechne.
Janusz, P., Szczerbowski, R., & Zaleski, P. (2017). Istotne aspekty bezpieczeństwa energetycznego Polski. Warszawa: Texter.
Kaźmierczak, T. W. (2008). Bezpieczeństwo energetyczne – implikacje uzależnienia Polski od importu gazu ziemnego (zarys problemu). Warszawa: Promotor.
Kłaczyński, R. (2013). „South Stream” i „North Stream” jako narzędzia realizacji rosyjskiej polityki zagranicznej. Nowa Polityka Wschodnia, 2, 130–142.
Kochanek, E. & Kazimierczak, M. (2015). Gaz ziemny jako współczesny surowiec wykorzystywany w wojnie gospodarczej. In J. Płaczek (Ed.), Współczesna wojna handlowo-gospodarcza (pp. 221–249). Warszawa: Difin.
Komunikat Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 37/2018. (2018). Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki, 3(105), 23–24.
Król, J. & Ocłoń, P. (2018). Economic analysis of heat and electricity production in combined heat and power plant equipped with steam and water boilers and natural gas engines. Energy Conversion and Management, 176, 11–29. doi: 0.1016/j.enconman.2018.09.009
Krajowy dziesięcioletni plan rozwoju systemu przesyłowego. Plan rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe na lata 2018–2027 wyciąg (2017) Warszawa. Retrieved from: https://www.gaz-system.pl/fileadmin/pliki/open-season/Krajowy_Dziesiecioletni_Plan_Rozwoju_2018-2027.pdf, accessed on 27.1.2019.
Kutyła, S. (2016). Rola magazynów gazu w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego państwa. In M. Ilnicki & Z. Nowakowski (Eds.), Bezpieczeństwo energetyczne, gospodarka, społeczeństwo – wybrane zagadnienia (pp. 120–140). Warszawa: Towarzystwo Naukowe Powszechne.
Lewandowski, R. (2016). Economic sectors of strategic importance to the national security. A case of Poland. Equilibrium Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, 11(3), 473–497. doi: 10.12775/EQUIL.2016.022.
Ligus, M. (2017). Evaluation of economic, social and environmental effects of low-emission energy technologies development in Poland: a multi-criteria analysis with application of a fuzzy analytic hierarchy process (FAHP). Energies, 10(1550), 1–20.
Liquefied Natural Gas (2018). Retrieved from https://ec.europa.eu/energy/en/topics/oil-gas-and-coal/liquefied-natural-gas-lng, accessed on 2.10.2018.
Lis, A., & Stankiewicz, P. (2017). Framing shale gas for policy-making in Poland. Journal of Environmental Policy & Planning, 19(1), 53–71.
Łaciak, M., Olkuski, T., Świdrak, M., Szurlej, A., & Wyrwa, A. (2017). Rola i znaczenie gazu ziemnego w strukturze wytwarzania energii elektrycznej Polski w perspektywie długoterminowej. Rynek Energii, 2(129), 60–67.
Łęt, B. (2015). Ekonometryczne modelowanie czynników ryzyka na rynku surowców energetycznych. Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
Malon, A., & Tymiński, M. (2018). Metan z pokładów węgla. Retrieved from: http://geoportal.pgi.gov.pl/css/surowce/images/2017/pdf/metan_2017.pdf, accessed on 20.9.2018.
Milovidov, K. N. (2017). Otsenka konkurentnykh variantov vosproizvodstva zapasov hefti i gaza. In V. Zhukov (Ed.), Mirovye rynki nefti i prirodnogo gaza: uzhestotsenie konkurentsii (pp. 24- 36). Moskva: IMEMO RAN.
Mrozowska, S. (2018). The democratic deficit and participation in the European Union energy policy. European Journal of Transformation Studies, 6(1), 30–42.
Nizioł, K. (2016). Wydobywanie gazu ziemnego ze źródeł niekonwencjonalnych w Polsce – konsekwencje gospodarcze (wybrane zagadnienia). In R. Molski (Ed.), Eksploracja i eksploatacja gazu ziemnego ze złóż niekonwencjonalnych. Wybrane zagadnienia prawne i ekonomiczne (pp. 73–85). Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
Olkuski, T., Sikora, A., Sikora, M. P., & Szurlej, A. (2017). Prognozy wydobycia, konsumpcji i salda wymiany surowców energetycznych w Polsce. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal, 20(2), 41–58.
Olkuski, T., Szurlej, A., & Janusz, P. (2015). Realizacja polityki energetycznej w obszarze gazu ziemnego. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal, 18(2), 5–18.
Paska, J., & Surma, T. (2017) „Pakiet zimowy” Komisji Europejskiej a kierunki i realizacja polityki energetycznej do 2030 roku. Rynek Energii, 2(129), 21−28.
Pazderski, L., & Bandera, J. (2017). Społeczności lokalne wobec węgla brunatnego: dlaczego perspektywa wpływów finansowych do budżetów gmin i nowych miejsc pracy bywa niewystarczająca? In Z. Grudziński et al. (Eds.), Surowce energetyczne i energia. Materiały XXXI konferencji z cyklu Zagadnienie surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej, 4 (pp. 61–70). Kraków: Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN.
Podraza, A. (2018). Geopolityka a bezpieczeństwo energetyczne w kontekście stworzenia w Polsce hubu gazowego dla Europy. In IVth Polish Political Science Congress, Lublin, 19 September 2018, panel: State and energy megatrends.
Polityka energetyczna Polski do 2040 roku (pep2040) – projekt. (2018). Retrieved from: https://www.gov.pl/web/energia/polityka-energetyczna-polski--do-2040-r-zapraszamy-do-konsultacji, accessed on 27.1.2019.
Prezentacja wyników Grupy Kapitałowej LOTOS za czwarty kwartał 2017 i 2017 rok (2018). Retrieved from: http://inwestor.lotos.pl/193/raporty_i_dane/raporty_roczne, accessed on 2.10.2018.
Pronińska, K. (2018). Zmiany technologiczne vs. tradycyjna geopolityka na globalnym i europejskim rynku energetycznym. Rocznik Strategiczny, 23, 142–155.
Quarterly Report Energy on European Gas Markets Market Observatory for Energy DG Energy (2018a). 11, 1.
Quarterly Report Energy on European Gas Markets Market Observatory for Energy DG Energy (2018b). 11, 2.
Rajczyk, R. (2017). Współspalanie biomasy stałej w cyrkulacyjnej warstwie fluidalnej. Częstochowa: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej.
Raport 2017 KSE Zestawienie danych ilościowych dotyczących funkcjonowania KSE w 2017 roku (2018). Retrieved from: https://www.pse.pl/dane-systemowe/funkcjonowanie-rb/raporty-roczne-z-funkcjonowania-kse-za-rok/raporty-za-rok-2017#t1_1, accesed on 2.10.2018.
Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2017 (2018). Warszawa: GUS.
Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2017 (2018). Warszawa: GUS.
Ruszel, M. (2017). Ocena bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego do Polski – stan obecny i perspektywa do 2025 r. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal, 20(1), 5–22.
Rynek mocy w liczbach certyfikacja ogólna 2018 (2018). Retrieved from: https://www.pse.pl/biuro-prasowe/aktualnosci/-/asset_publisher/fwWgbbtxcZUt/content/rynek-mocy-w-liczbach-certyfikacja-ogolna-2018, accessed on 10.9.2018.
Sikora, A. P. (2013), Skroplony gaz ziemny a inne źródła importu gazu do Unii Europejskiej. Kraków: Wydawnictwa AGH.
Skonsolidowany raport roczny Krupy Kapitałowej PGNiG. (2018). Retrieved from: http://pgnig.pl/documents/10184/2297192/PGNiG_Skonsolidowany_Raport_Roczny_2017.pdf/38dc8569-6c6e-43b8--b9ce-709dfe1be5a4, accessed on 2.10.2018.
Sprawozdanie z działalności prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w 2017 r. (2018). Warszawa: URE.
Szoplik, J., & Oszczyk, M. (2015). Analiza ryzyka w prognozowaniu zapotrzebowania na gaz ziemny. Rynek Energii, 3(118), 10–16.
Szurlej, A., Kamiński, J., & Suwała, W. (2014). Liberalizacja rynku gazu ziemnego w Polsce – wybrane zagadnienia. Rynek Energii, 2(111), 47–53.
Ślizowski, J., Lankof, L., Urbańczyk, K., & Serbin, K. (2017). Potential capacity of gasstorage caverns in rock salt bedded deposits in Poland. Journal of Natural Gas Science & Engineering, 43(C), 167–178.
Tański, T. (2016). Rozwój rynku LNG a bezpieczeństwo energetyczne państw Unii Europejskiej. In G. Wojtkowska-Łodej (Ed.), Europejska Unia Energetyczna. Wybrane zagadnienia (pp. 103–141). Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej
Handlowej w Warszawie.
The Act dated 7 czerwca 2018 r. on the change of renewable sources of energy and some other acts, Polish Journal of Laws 2018, item 1276.
Tomaszewski, K. (2018). Polityka energetyczna Unii Europejskiej w kontekście problematyki bezpieczeństwa gospodarczego. Przegląd Politologiczny, 1, 133–145.
U.S. natural gas exports and re-exports by country. (2018). Retrieved from https://www.eia.gov/dnav/ng/ng_move_expc_s1_a.htm, accessed on 2.10.2018.
Wilczyński, M. (2015). Gaz ziemny wsparciem dla niskoemisyjnej gospodarki. Warszawa: Instytut na Rzecz Ekorozwoju.
Download

Published : 2019-06-27


Skrzyński, T. (2019). In the face of the rising importance of natural gas to the Polish economy. Journal of Public Governance, (47(1), 48-60. https://doi.org/10.15678/ZP.2019.47.1.04

Tomasz Skrzyński 
Faculty of Political Science Pedagogical University of Cracow  Poland
http://orcid.org/0000-0003-2063-4396

Downloads

Download data is not yet available.