Jacek Raciborski (ed.), Państwo w praktyce: style działania

Nomos, Kraków 2017


Mazur, S. (2017). Jacek Raciborski (ed.), Państwo w praktyce: style działania. Public Governance / Zarządzanie Publiczne, (41(3), 98-99. https://doi.org/10.15678/ZP.2017.41.3.07

Stanisław Mazur 
Faculty of Public Economy and Administration, Cracow University of Economics  Poland

Department of Public AdministrationDownloads

Download data is not yet available.