Human Resource Management in business organizations and in public administration: What can business learn from civil service?

  • Małgorzata Sidor-Rządkowska Wydział Zarządzania Politechnika Warszawska
Keywords: Human Resource Management, business sector, public administration, civil service

Abstract

The paper discusses the topic of human resource management – the area whose proper functioning reflects the implementation of strategic goals of contemporary organizations. It aims to identify some of the similarities and differences in managing human resources in business and public administration. The considerations are based on the analysis of the relevant literature, legal acts as well as the author’s experience gained over the years as the scientist working in the field of Human Resource Management, MBA lecturer, consultant and trainer both in business and public administration bodies. Special attention is given to solutions implemented by civil service. The author indicates that inspiration flow should be bidirectional: public administration units may learn and benefit from business, and corporations may learn from administration bodies.

References

Armstrong, M. (2007). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Warszawa: Wolters Kluwer.
Baliński, W. (1939). Administracja a personel. Warszawa: Instytut Naukowej Organizacji i Kierownictwa.
Czajka, Z. (2012). Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej. Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
Demmke, C. (2005). Are Civil Servants Different Because They Are Civil Servants? Luxemburg: European Institute of Public Administration.
Długosz, D. (2005). Kadry w administracji publicznej. W: J. Hausner (red.), Administracja publiczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Heracleous, L., Johnston, R. (2009). Can business learn from the public sector? European Business Review, 21 (4), 373–379.
Itrich-Drabarek, J. (2012). Służba cywilna w Polsce – koncepcje i praktyka. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.
Itrich-Drabarek, J., Mroczka, K. (2015). Samorządowa służba cywilna w Polsce – fakty i mity w świetle wyników badań. Zarządzanie Publiczne, 4(34), 7–22.
Jamka, B. (2011). Czynnik ludzki we współczesnym przedsiębiorstwie: zasób czy kapitał? Warszawa: Wolters Kluwer.
Jezierska-Markocka, A., Markocki, M. (2016). Służba cywilna. Stosunek pracy, zarządzanie zasobami ludzkimi. Warszawa: Wydawnictwo CH Beck.
Juchnowicz, M. (2012). Wypowiedź w sondzie redakcyjnej „Jakich zmian w systemie zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej spodziewają się Państwo po wejściu w życie zarządzenia?”. Przegląd Służby Cywilnej, wyd. specjalne, nr 2, sierpień.
Kożuch, B. (2004). Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji. Warszawa: Wydawnictwo Placet.
Kulikowski, K. (2016). Satysfakcja z wynagradzania i zaangażowanie w pracę wśród pracowników firm prywatnych i państwowych. Zarządzanie Publiczne, 1(35), 58–67.
Lendzion, B., Olejniczak, K., Rok, J. (2014). Jak wzmacniać organizacyjne uczenie się w administracji rządowej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Mazur, S. (2012). Wypowiedź w sondzie redakcyjnej „Jakich zmian w systemie zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej spodziewają się Państwo po wejściu w życie zarządzenia?”. Przegląd Służby Cywilnej, wyd. specjalne, nr 2, sierpień.
Miles, R.E. (1965). Human relations or human resources? Harvard Business Review, t. 43, nr 4, s. 148–157.
Mroczka, K. (2015). Wpływ polityki zarządzania zasobami ludzkimi na funkcjonowanie państwa. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.
Oleksyn, T. (2014). Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji. Warszawa: Wolters Kluwer.
Pawlak, Z. (2011). Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie. Warszawa: Wydawnictwo Poltext.
Rostkowski, T. (2012). Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej. Warszawa: Wolters Kluwer.
Sidor-Rządkowska, M. (2010). Zwolnienia pracowników a polityka personalna firmy. Warszawa: Wolters Kluwer.
Sidor-Rządkowska, M. (2013). Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej. Ocena i rozwój członków korpusu służby cywilnej. Warszawa: Wolters Kluwer.
Szaban, J. (2011). Zarządzanie zasobami ludzkimi w biznesie i w administracji publicznej. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
Władek, Z. (2013). Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej. Zarys wykładu. Warszawa: Wydawnictwo Difin SA.
Zieliński, W. (2010). Efektywność ZZL w sektorze publicznym. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 3–4, 25–34.
Zieliński, W. (2013). Urzędy a program zarządzania zasobami ludzkimi. Z Radosławem Hancewiczem rozmawia Wojciech Zieliński. Przegląd Służby Cywilnej, nr 6 (27), 28–30.
Published
2018-07-06