REDAKCJA

Redaktor naczelny: Stanisław Mazur, Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska [biogram]

 

Redaktorzy tematyczni:

Marek Ćwiklicki, Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska – nauki o zarządzaniu

Jacek Klich, Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska – nauki polityczne, ekonomia

Łukasz Mamica, Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska – ekonomia

Stanisław Mazur, Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska – nauki polityczne

Karol Olejniczak, EUROREG, Polska – nauki o zarządzaniu

Dawid Sześciło, Uniwersytet Warszawski, Polska – prawo

Mariusz Trojak, Uniwersytet Jagielloński, Polska – ekonomia

Marcin Zawicki, Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska – nauki o polityce publicznej

Redaktor statystyczny: Andrzej Sokołowski, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska

Dział Wywiady: Marek Benio, Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska

Redaktor językowy: Dorota Kassjanowicz, Polska

Sekretarz: Anna Chrabąszcz, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Polska

Koordynator baz danych: Marek Oramus, Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska

Redaktor on-line: Marcin Kukiełka, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Polska