"Zarządzanie Publiczne" nr 4 (42), 2017

 

 

  Stanisław Mazur (red.)
Kraków, 2018
ISSN: 1898-3529
liczba stron: 118

 

W numerze

János Kornai
Zrewidowany paradygmat systemowy. Wyjaśnienia i dodatkowe elementy w świetle doświadczeń państw postsocjalistycznych – część druga
[The system paradigm revisited: Clarification and additions in the light of experiences in the post-socialist region – Part II], s. 7-22

doi: https://doi.org/10.15678/ZP.2017.42.4.01

Noralv Veggeland
Conflicting administrative traditions – a political-economic perspective
[Sprzeczne tradycje administracyjne – perspektywa polityczno-gospodarcza], s. 23-37

doi: https://doi.org/10.15678/ZP.2017.42.4.02

Marcin Kocór
Skills shortages and mismatches on the Polish labour market and public policy recommendations
[Niedobory kompetencyjne i niedopasowania na polskim rynku pracy a rekomendacje dla polityki publicznej], s. 38-52

doi: https://doi.org/10.15678/ZP.2017.42.4.03

Andrzej Kozina
Negotiations within Firm-Idea
[Negocjacje w Firmie-Idei], s. 53-62

doi: https://doi.org/10.15678/ZP.2017.42.4.04

Marcin Kautsch
Nadzór właścicielski powiatów nad podmiotami leczniczymi
[Can the county authorities effectively supervise their health care units?], s. 63-76

doi: https://doi.org/10.15678/ZP.2017.42.4.05

Anna Doś
Developing sustainable healthcare governance mechanisms to manage public-private partnerships
[Mechanizmy zrównoważonego zarządzania partnerstwem publiczno-prywatnym w sektorze ochrony zdrowia], s. 77-89

doi: https://doi.org/10.15678/ZP.2017.42.4.06

Olga Nosova
The effects of industrial policy on regional development in Ukraine
[Oddziaływanie polityki przemysłowej na rozwój regionalny na Ukrainie], s. 90-101

doi: https://doi.org/10.15678/ZP.2017.42.4.07

Wywiad

Marcin Gorazda, Tomasz Kwarciński
O przydatności ekonomii, celach polityki publicznej i znaczeniu filozofii ekonomii. Wywiad z Danielem M. Hausmanem, s. 102-109

doi: https://doi.org/10.15678/ZP.2017.42.4.08