"Zarządzanie Publiczne" nr 3 (41), 2017

 

 

  Stanisław Mazur (red.)
Kraków, 2017
ISSN: 1898-3529
liczba stron: 106

 

W numerze

János Kornai
Zrewidowany paradygmat systemowy. Wyjaśnienia i dodatkowe elementy w świetle doświadczeń państw postsocjalistycznych – część pierwsza
[The system paradigm revisited: Clarification and additions in the light of experiences in the post-socialist region – Part I], s. 7-18

doi: https://doi.org/10.15678/ZP.2017.41.3.01

Maciej D. Kryszczuk, Michał Wenzel
Związki zawodowe w świetle przemian cywilizacyjnych: możliwości, wyzwania i zagrożenia
[Trade unions in light of civilizational changes: Opportunities, challenges, dangers], s. 19-34

doi: https://doi.org/10.15678/ZP.2017.41.3.02

Andrzej Bukowski, Seweryn Rudnicki
Kulturowe bariery rozwoju innowacyjności w Polsce
[Cultural barriers to innovativeness in Poland], s. 35-52

doi: https://doi.org/10.15678/ZP.2017.41.3.03

Marek W. Kozak
Zarządzanie wielkimi imprezami sportowymi: główni interesariusze
[Managing sports mega-events: key stakeholders], s. 53-69

doi: https://doi.org/10.15678/ZP.2017.41.3.04

Ambroży Mituś
Wybrane zagadnienia z zakresu kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego
[Selected aspects of management control in local self-government units], s. 70-82

doi: https://doi.org/10.15678/ZP.2017.41.3.05

Peter Mihalyi
Ownership changes in the Hungarian healthcare sector, 1990-2017
[Zmiany własnościowe w węgierskim sektorze opieki zdrowotnej w latach 1990–2017], s. 83-97

doi: https://doi.org/10.15678/ZP.2017.41.3.06

Recenzje

Stanisław Mazur
Jacek Raciborski (red.), Państwo w praktyce: style działania, s. 98-99

doi: https://doi.org/10.15678/ZP.2017.41.3.07