"Zarządzanie Publiczne" nr 2 (40), 2017

 do pobrania

 

  Stanisław Mazur (red.)
Kraków, 2017
ISSN: 1898-3529
liczba stron: 86

 

W numerze

Jan Lichtarski, Dominika Bąk-Grabowska
Zarządzanie publiczne – rozważania o granicach
[Public management – Deliberations concerning boundaries], s. 7-16

doi: https://doi.org/10.15678/ZP.2017.40.2.01

Józef Szabłowski
Innowacje w szkolnictwie wyższym jako podstawa modernizacji sektora
[Innovation in higher education as the basis for the modernization of the sector], s. 17-32

doi: https://doi.org/10.15678/ZP.2017.40.2.02

Ewa Glińska
Angażowanie interesariuszy w proces brandingu miasta – teoria versus praktyka
[Stakeholders’ involvement in the process of city branding – Theory versus practice], s. 33-49

doi: https://doi.org/10.15678/ZP.2017.40.2.03

Beata Irma Buchelt, Joanna Anna Jończyk
Powiązania kultury organizacyjnej i zarządzania zasobami ludzkimi w szpitalach publicznych
[The relationship between human resource management and organizational culture in public hospitals], s. 50-64

doi: https://doi.org/10.15678/ZP.2017.40.2.04

Wojciech Kowalik
Partycypacja w zarządzaniu organizacjami publicznymi na przykładzie gminnych instytucji kultury
[Participatory management in public institutions – The case of communal cultural organizations], s. 65-79

doi: https://doi.org/10.15678/ZP.2017.40.2.05