"Zarządzanie Publiczne" nr 1 (39), 2017

do pobrania

 

  Stanisław Mazur (red.)
Kraków, 2017
ISSN: 1898-3529
liczba stron: 165

 

W numerze

Janina Filek
Kłopot z wartościami
[Difficulties with values], s. 9-22

doi: 10.15678/ZP.2017.39.1.01

Radosław Strzelecki
Pułapka wartościowania – pułapka silnej podmiotowości. Koreferat do wystąpienia Piotra Augustyniaka.
O Heideggerowsko-Nietzscheańskiej krytyce wartości oraz o tym, co pozytywnego z niej wynika

[A trap of evaluating or a trap of a strong subjectivity. A reply to Piotr Augustyniak’s lecture On Heidegger’s and Nietzsche’s critiques of values and their positive outcomes], s. 23-29

doi: 10.15678/ZP.2017.39.1.02

Piotr Augustyniak
Krytyka wartości w ujęciu Martina Heideggera i Fryderyka Nietzschego
[Critique of values by Martin Heidegger and Friedrich Nietzsche], s. 30-35

doi: 10.15678/ZP.2017.39.1.03

Stanisław Mazur
Zmagania liberałów z pluralizmem wartości
[Liberals’ struggle with the problem of value pluralism], s. 36-48

doi: 10.15678/ZP.2017.39.1.04

Mirosława Marody
Wartości w świecie postspołecznym
[Values in the post-social world], s. 49-55

doi: 10.15678/ZP.2017.39.1.05

Andrzej Słaboń
Przewartościowania społeczne – u podstaw kulturowej teorii zmian
[Changes in social value systems. The basis of a cultural theory of social change], s. 56-66

doi: 10.15678/ZP.2017.39.1.06

Krzysztof Mazur
Polskie zmagania z nowoczesnością
[Polish struggle with modernity], s. 67-82

doi: 10.15678/ZP.2017.39.1.07

Rafał Lisiakiewicz
Kto stoi po stronie dobra? Wartości w rosyjskiej polityce zagranicznej
[Who is on the side of good? Values in Russian foreign policy], s. 83-96

doi: 10.15678/ZP.2017.39.1.08

Michał Kudłacz
Miasto jako miejsce wytwarzania wartości
[The city as a place of production of values], s. 97-113

doi: 10.15678/ZP.2017.39.1.09

Tomasz Żylicz
Wartość ekonomiczna przyrody
[Economic value of nature], s. 114-124

doi: 10.15678/ZP.2017.39.1.10

Jerzy Wilkin
Współczesne państwo wobec triady funkcjonalnej: wartości – normy – dobra
[The contemporary state faced with the functional triad: Values – norms – goods], s. 125-133

doi: 10.15678/ZP.2017.39.1.11

Jerzy Hausner
Wartości, normy, dobra
[Values – standards – goods], s. 134-158

doi: 10.15678/ZP.2017.39.1.12