"Zarządzanie Publiczne" nr 4 (38), 2016

 do pobrania

 

  Stanisław Mazur (red.)
Kraków, 2016
ISSN: 1898-3529
liczba stron: 103

 

W numerze

Dorota Jedlikowska
Normativisation and its processes as seen from the neo-functional perspective: Towards science governance
[Normatywizacja i procesy z nią związane z perspektywy neo-funkcjonalnej. W kierunku zarządzania nauką], s. 7-16

doi: 10.15678/ZP.2016.38.4.01

Robert Chrabąszcz, Marcin Zawicki
The evolution of multi-level governance: The perspective on EU anti-crisis policy in Southern-European Eurozone states
[Ewolucja zarządzania wielopoziomowego (multi-level governance). Perspektywa polityki antykryzysowej UE w południowoeuropejskich państwach strefy euro], s. 17-31

doi: 10.15678/ZP.2016.38.4.02

Dawid Sześciło
O powikłanej decentralizacji. Instytucjonalny krajobraz systemu usług publicznych w Polsce
[A complicated decentralisation: The institutional landscape of Poland’s system of public services], s. 32-44

doi: 10.15678/ZP.2016.38.4.03

Paul Braidford, Ian Stone
Providing business support to SMEs – how to encourage firms’ engagement
[Jak zachęcić firmy do uczestnictwa w programach wsparcia adresowanych do małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)?], s. 45-61

doi: 10.15678/ZP.2016.38.4.04

Michał Wolański, Wiktor Mrozowski Mateusz Pieróg
Transport zbiorowy poza miastami – regres, reformy, rekomendacje
[Regional public bus transport – regress, reforms, recommendations], s. 62-77

doi: 10.15678/ZP.2016.38.4.05

Piotr Nowaczyk
Funkcjonowanie portu morskiego w Kołobrzegu w oparciu o system nadzoru publicznego
[The operation of the Kołobrzeg seaport on the basis of a public supervision system], s. 78-91

doi: 10.15678/ZP.2016.38.4.06

Marek Ćwiklicki
Relacja z I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Współczesne Koncepcje Zarządzania Publicznego” pt. „Wyzwania modernizacyjne sektora publicznego”, Dobczyce, 13–15 października 2016 r.
[Account of the First All-Poland Academic Conference “Modern Governance Concepts”: “Public Sector Modernisation Challenges”, Dobczyce 13-15 October 2016], s. 92-94

doi: 10.15678/ZP.2016.38.4.07