"Zarządzanie Publiczne" nr 3 (37), 2016

do pobrania

 

  Stanisław Mazur (red.)
Kraków, 2016
ISSN: 1898-3529
liczba stron: 99

 

W numerze

Robert H. Wade
Polityka przemysłowa versus pułapka średniego dochodu – przykłady ukierunkowanego przeciwdziałania
[Industrial policy versus the middle-income trap: The case for directional thrust], s. 7-25

doi: 10.15678/ZP.2016.37.3.01

Piotr Kopyciński
Neoweberyzm (neo-Weberian state) jako sposób zarządzania w polityce innowacyjnej
[The Neo-Weberian state as a mode of coordination of innovation policy], s. 26-37

doi: 10.15678/ZP.2016.37.3.02

Bartosz Bartosiewicz
Wyznaczanie miejskich obszarów funkcjonalnych o znaczeniu ponadlokalnym na potrzeby planistyczne – przykład województwa łódzkiego
[Delimitation of functional urban areas of supra-local importance for the purposes of spatial planning – on the example of the Łódzkie voivodeship], s. 38-51

doi: 10.15678/ZP.2016.37.3.03

Wiesław Wańkowicz, Halina Lipińska, Agnieszka Kępkowicz
Gospodarowanie przestrzenią. Poszukiwanie modelu decyzyjnego
[Economy and management of land use and landscape: In search of decision model], s. 52-61

doi: 10.15678/ZP.2016.37.3.04

Michał Możdżeń
Cykl polityk publicznych w państwie neoweberowskim
[Public policy in the neo-Weberian state], s. 62-79

doi: 10.15678/ZP.2016.37.3.05

Piotr Weryński
Emergentne poziomy i przestrzenie w badaniach aktywnego obywatelstwa. Analiza morfogenetyczna
[Emergent levels and spaces in studies of active citizenship: A morphogenetic analysis], s. 80-92

doi: 10.15678/ZP.2016.37.3.06