"Zarządzanie Publiczne" nr 2 (36), 2016

do pobrania

 

  Stanisław Mazur (red.)
Kraków, 2016
ISSN: 1898-3529
liczba stron: 113

 

W numerze

János Kornai
Czym właściwie jest Kapitał w XXI wieku? Garść uwag na temat książki Thomasa Piketty’ego
[So what is Capital in the Twenty-First Century? Some notes on Piketty’s book], s. 7-33

doi: 10.15678/ZP.2016.36.2.01

Evert Pommer, Pepijn van Houwelingen
Public administration in Europe
[Administracja publiczna w Europie], s. 34-53

doi: 10.15678/ZP.2016.36.2.02

Piotr Sztompka
Uniwersytet w przestrzeni społecznej
[University in the social space], s. 54-58

doi: 10.15678/ZP.2016.36.2.03

Bartłomiej Biga
E-czytelnictwo w Polsce – wyzwania i problemy w obszarach nowych modeli biznesowych, polityk publicznych oraz prawa autorskiego
[E-reading in Poland: Challenges and problems in new business models, public policies and copyright], s. 59-69

doi: 10.15678/ZP.2016.36.2.04

Grażyna Piechota
Analiza roli gazet samorządowych w okresie sprawowania władzy i podczas kampanii wyborczej
[An analysis of the role of municipal press during election campaigns and between them], s. 70-84

doi: 10.15678/ZP.2016.36.2.05

Agnieszka Piotrowska-Piątek
Analiza interesariuszy zewnętrznych szkół wyższych – identyfikacja i ocena ich znaczenia przez szkoły wyższe
[An analysis of external stakeholders in higher education institutions: The schools’ identification and assessment of the stakeholders’ impact], s. 85-93

doi: 10.15678/ZP.2016.36.2.06

Maciej J. Nowak
Niesprawność władz publicznych a polityka przestrzenna w Polsce
[The inefficiency of public authorities and the spatial policy in Poland], s. 94-106

doi: 10.15678/ZP.2016.36.2.07