"Zarządzanie Publiczne" nr 1 (35), 2016

do pobrania

 

  Stanisław Mazur (red.)
Kraków, 2016
ISSN: 1898-3529
liczba stron: 82

 

W numerze

Dag Ingvar Jacobsen, Ann Sherin Skollevold
Presidentialisation on the executive arena at the local level? The case of Norway 1992–2012
[Prezydencjalizacja władzy wykonawczej na szczeblu lokalnym? Przypadek norweski – lata 1992–2012], s. 7-19

doi: 10.15678/ZP.2016.35.1.01

Marek Ćwiklicki
Comparison of public value measurement frameworks
[Porównanie systemów pomiaru wartości publicznej], s. 20-31

doi: 10.15678/ZP.2016.35.1.02

Marcin Kardas
Zamówienia publiczne jako instrument polityki innowacyjnej
[Public procurement as an instrument of innovation policy], s. 32-46

doi: 10.15678/ZP.2016.35.1.03

Przemysław Sadura
Od centralnego planowania do współzarządzania? Polski system edukacji w epoce zmiany paradygmatu administrowania
[From central planning to governance? Polish education system and the shift of public administration paradigm], s. 47-57

doi: 10.15678/ZP.2016.35.1.04

Konrad Kulikowski
Satysfakcja z wynagrodzenia i zaangażowanie w pracę wśród pracowników firm prywatnych i państwowych
[Pay satisfaction and work engagement among employees in private and national companies], s. 58-67

doi: 10.15678/ZP.2016.35.1.05

Alex Brenninkmeijer
Feedback for a better performing public sector
[Informacja zwrotna jako narzędzie do lepszego funkcjonowania sektora publicznego], s. 68-75

doi: 10.15678/ZP.2016.35.1.06