"Zarządzanie Publiczne" nr 4 (34), 2015

do pobrania

 

Stanisław Mazur (red.)
Kraków, 2015
ISSN: 1898-3529
liczba stron: 133

 

W numerze m.in.

Jolanta Itrich-Drabarek, Kamil Mroczka
Samorządowa służba cywilna w Polsce – fakty i mity w świetle wyników badań
[The local civil service in Poland – myths and facts in the light of the research outcome], s. 7-22

doi: 10.15678/ZP.2015.34.4.01

Jarosław Flis, Dariusz Stolicki
Skrzywione podziały. Na tropie gerrymanderingu w polskich gminach
[Tilted districts: In search for gerrymandering in Polish townships], s. 23-35

doi: 10.15678/ZP.2015.34.4.02

Magdalena Jelonek
Interwencje ukierunkowane na poprawę sytuacji zawodowej osób młodych – główne wyzwania
[Youth employment interventions – main challenges], s. 36-49

doi: 10.15678/ZP.2015.34.4.03

Michał Kudłacz, Paulina Mazur-Kurach
Formy zarządzania publicznego w kontekście rozwoju miast w Polsce
[Forms of public management in the context of urban development in Poland], s. 50-65

doi: 10.15678/ZP.2015.34.4.04

Przemysław Banasik
Ekonomiczna analiza motywacji polskiego sędziego i czynniki wpływające na jego decyzje związane z wyborem zawodu i efektywnością
[Economic analysis of the motivation of a Polish judge and the factors influencing his or her decisions related to occupational choice and efficiency], s. 66-84

doi: 10.15678/ZP.2015.34.4.05

Marek Oramus
Aktywność polskich jednostek samorządu terytorialnego w zrzeszeniach międzynarodowych
[The activity of Polish local government units in international associations], s. 85-96

doi: 10.15678/ZP.2015.34.4.06

Wybór tekstów klasycznych

Wolfgang Streeck i Philippe C. Schmitter
Wspólnota, rynek, państwo – i stowarzyszenia? Potencjalny wkład reprezentacji interesów w porządek społeczny (wraz z wprowadzeniem Boba Jessopa)
[Community, market, state – and associations? The prospective contribution of interest governance to social order], s. 97-125

doi: 10.15678/ZP.2015.34.4.07