"Zarządzanie Publiczne" nr 3 (33), 2015

do pobrania

 

Stanisław Mazur (red.)
Kraków, 2015
ISSN: 1898-3529
liczba stron: 108

 

Artykuły:

Shanshan Liu, Thomas Hyclak
Employment Effects of US Minimum Wage Policy
[Wpływ polityki płacy minimalnej na zatrudnienie w Stanach Zjednoczonych], s. 5-15
doi: 10.15678/ZP.2015.33.3.01

Tomasz Geodecki, Maciej Jan Grodzicki
Jak awansować w światowej lidze gospodarczej? Kraje Europy Środkowo-Wschodniej w globalnych łańcuchach wartości
[How to climb up the World Economic League Table? Central and Eastern Europe in global value chain], s. 16-40
doi: 10.15678/ZP.2015.33.3.02

Andrzej Zybała
Struktura ryzyk w reformie wybranych elementów polityki rynku pracy
[The structure of risk in selected elements of labour-market policy reform], s. 41-55
doi: 10.15678/ZP.2015.33.3.03

Rafał Matyja
Krajowa Polityka Miejska okiem politologa
[National Urban Policy in the eyes of political scientist], s. 56-66
doi: 10.15678/ZP.2015.33.3.04

Tomasz Kupiec
Program evaluation use and its mechanisms: The case of Cohesion Policy in Polish regional administration
[Wykorzystanie ewaluacji i jego mechanizmy w zarządzaniu regionalnymi programami operacyjnymi w polskich województwach], s. 67-83
doi: 10.15678/ZP.2015.33.3.05

Wybór tekstów klasycznych

David Harvey
Od menedżeryzmu do przedsiębiorczości: transformacja procesu rządzenia miastami w późnym kapitalizmie 
[From managerialism to entrepreneurialism: The transformation in urban governance in late capitalism], s. 84-106
doi: 10.15678/ZP.2015.33.3.06