"Zarządzanie Publiczne" nr 2 (32), 2015

do pobrania

 

Stanisław Mazur (red.)
Kraków, 2014
ISSN: 1898-3529
liczba stron: 108

 

Artykuły:

Danuta Hübner
Jak zarządzać zmieniającą się Europą: wyzwania nie tylko instytucjonalne
[How to govern the changing Europe: Institutions and beyond], s. 5-14
doi: 10.15678/ZP.2015.32.2.01

Marcin Zawicki
Conceptual foundations of governance – a critical review
[Podstawy konceptualne współzarządzania. Analiza krytyczna], s. 15-24
doi: 10.15678/ZP.2015.32.2.02

Maciej Frączek
Praktyka realizacji polityki rynku pracy w Polsce a współzarządzanie publiczne
[The practice of implementation of labor market policy in Poland vs. public governance], s. 25-40
doi: 10.15678/ZP.2015.32.2.03

Andrzej Klimczuk
Modele wielosektorowej polityki społecznej wobec ludzi starych i starości w kontekście zmiany technologicznej
[Models of multisectoral social policy towards older people and old age in the context of technological change], s. 41-53
doi: 10.15678/ZP.2015.32.2.04

Marcin Kautsch
Rady społeczne i nadzorcze w opinii dyrektorów szpitali
[Hospital managers’ opinions on social supervisory boards and supervisory boards], s. 54-66
doi: 10.15678/ZP.2015.32.2.05

Wybór tekstów klasycznych

Olivier Williamson
Ekonomia kosztów transakcyjnych: naturalne etapy rozwoju
[Transaction cost economics: The natural progression], s. 67-90
doi: 10.15678/ZP.2015.32.2.06