"Zarządzanie Publiczne" nr 1 (31), 2015

do pobrania

 

Stanisław Mazur (red.)
Kraków 2015
ISSN: 1898-3529
liczba stron: 81

 

W numerze:

Łukasz Mamica
Determinants of competitiveness in the IT sector in the Kraków cluster as a part of creative industries,
[Determinanty konkurencyjności w sektorze technologii informacyjnych w krakowskim klastrze, stanowiących składową przemysłów kreatywnych], s. 5-12
doi: 10.15678/ZP.2015.31.1.01

Dawid Sześciło
Współzarządzanie jako koprodukcja usług publicznych
[Governance as co-production of public services], s. 13-21
doi: 10.15678/ZP.2015.31.1.02

Michał Możdżeń
To what extent do some fundamental concepts of New Institutional Economics help explain the governance phenomenon?
[Na ile nowa ekonomia instytucjonalna pozwala wyjaśnić fenomen współzarządzania?], s. 22-36
doi: 10.15678/ZP.2015.31.1.03

Bartłomiej Biga
Efektywność patentu. Ekonomiczna analiza prawa własności przemysłowej
[The effectiveness of a patent: An economic analysis of industrial property law], s. 37-47
doi: 10.15678/ZP.2015.31.1.04

Wybór tekstów klasycznych

Giandomenico Majone
Od państwa pozytywnego do państwa regulacyjnego: przyczyny i skutki zmian sposobu rządzenia
[From the positive to the regulatory state: causes and consequences of changes in the mode of governance], s. 48-71
doi: 10.15678/ZP.2015.31.1.05

Wywiady

O poszukiwaniu fachowej wiedzy i rzeczników interesów przeciwnych przez prawodawcę unijnego – część I. Wywiad z panią poseł Danutą Jazłowiecką, wiceprzewodniczącą Komisji Zatrudnienia i Polityki Socjalnej Parlamentu Europejskiego, s. 72-76
doi: 10.15678/ZP.2015.31.1.06