"Zarządzanie Publiczne" nr 4 (30), 2014

do pobrania

 

Stanisław Mazur (red.)
Kraków, 2014
ISSN: 1898-3529
liczba stron: 104

 

W numerze:

Janos Kornai
Miękkie ograniczenia budżetowe. Esej wprowadzający do tomu IV Dzieł wybranych
[The soft budget constraint. An Introductory Study to Volume IV of the Life’s Work Series], s. 5-30
doi: 10.7366/1898352943001

Piotr Kopyciński
Mechanizm koordynacji w polityce innowacyjnej w świetle koncepcji współzarządzania wielopoziomowego (multi-level governance). Przykład województw małopolskiego i świętokrzyskiego
[Coordination Mechanism in the Innovation Policy – Multi-Level Governance Perspective. Cases of Malopolska Region and Świętokrzyskie Region], s. 31-46
doi: 10.7366/1898352943002

Michał Żabiński
The Dark side of governance or on the shortcomings of governance networks
[Słabe strony współzarządzania albo o ograniczeniach sieci rządzenia], s. 47-55
doi: 10.7366/1898352943003

Marian Mroziewski
Ocena zależności typu klimatu moralnego instytucji administracji publicznej od poziomu rozwoju rozumowania moralnego ich decydentów w aspekcie społecznych oczekiwań
[Assessment of the way the type of moral climate of public administration institutions is dependent on the development of moral reasoning of the decision makers in terms of social expectations], s. 56-75
doi: 10.7366/1898352943004

Wybór tekstów klasycznych

F.W. Scharpf
Notes Toward a Theory of Multilevel Governing in Europe
[Zapiski o teorii zarządzania wielopoziomowego w Europie], s. 76-99
doi: 10.7366/1898352943005