"Zarządzanie Publiczne" nr 2 (28), 2014

do pobrania

 

Stanisław Mazur (red.)
Kraków 2014
ISSN: 1898-3529

 

W numerze:

Paweł Białynicki-Birula
Społeczny kontekst poznania i wiedzy
[The social context of knowledge and cognition], s. 5-14
doi: 10.7366/1898352922801

Tomasz Grzegorz Grosse
Geoekonomia jako paradygmat zarządzania rozwojem – przykład Chin
[Geoeconomics as a paradigm of development management – the example of China], s. 15-31
doi: 10.7366/1898352922802

Seweryn Krupnik, Konrad Turek
Using Pragmatic Grounded Theory in the evaluation of public policies
[Wykorzystanie pragmatycznej teorii ugruntowanej w ewaluacji polityk publicznych], s. 32-48
doi: 10.7366/1898352922803

Monika Murzyn-Kupisz
Społeczno-ekonomiczne oddziaływanie muzeów
[Socio-economic impact of museums], s. 49-62
doi: 10.7366/1898352922804

Piotr Koryś, Cezary Trutkowski
Nie jest tak dobrze czy nie jest tak źle? Zmiany poziomu percepcji korupcji w Polsce w świetle badań społecznych
[Is it not too bad or not too good? Changes in the perception of the prevalence of corruption in Poland in the light of social studies], s. 63-83
doi: 10.7366/1898352922805


Wybór tekstów klasycznych

James G. March, Johan P. Olsen
Logika stosowności
[The logic of appropriateness], s. 84-105
doi: 10.7366/1898352922806


Wywiady

O lobbingu, jego złej prasie i nieocenionych pożytkach dla dobrego rządzenia Wywiad z Bartoszem Kwiatkowskim z CEC Government Relations
[About lobbying, its bad reputation and invaluable benefits for good governance. An interview with Bartosz Kwiatkowski of CEC Government Relations], s. 106-110
doi: 10.7366/1898352922807