"Zarządzanie Publiczne" nr 1 (27), 2014

do pobrania

 

Stanisław Mazur (red.)
Kraków 2014
ISSN: 1898-3529

 

W numerze:

Anna Karwińska
Potencjał kulturowy społeczeństwa jako zasób rozwojowy
[Cultural potential of society as a resource of development], s. 5-19
doi: 10.7366/1898352912701

Tomasz Zarycki
Innowacjonizm jako legitymizacja. Dyskursy innowacji, gospodarki opartej na wiedzy, społeczeństwa informacyjnego i pokrewne w perspektywie krytycznej
[Innovationism as legitimization. A critical perspective on discourses of innovation, knowledge-based economy, information society and others], s. 20-34
doi: 10.7366/1898352912702

Paweł Płaneta
Sfera publiczna w przemówieniach programowych premierów III RP w latach 1989-2012
[The public sphere in the Polish Prime Ministers’ exposés 1989-2012], s. 35-54
doi: 10.7366/1898352912703

Katarzyna Szmigiel-Rawska
Lekcja współpracy przez granice. Wybrane problemy zarządzania miejskimi obszarami funkcjonalnymi na podstawie doświadczeń współpracy przygranicznej
[Lessons on collaboration across borders. Selected problems of urban functional-areas management based on the experiences of cross-border cooperation], s. 55-64
doi: 10.7366/1898352912704

Marek Benio
Podwyższanie wieku emerytalnego w Polsce przy użyciu instrumentów dobrego rządzenia
[Raising statutory pension age in Poland using good governance methods], s. 65-76
doi: 10.7366/1898352912705


Wybór tekstów klasycznych

Horst W.J. Rittel, Melvin M. Webber
Dylematy ogólnej teorii planowania
[Dilemmas in general theory of planning], s. 77-93
doi: 10.7366/1898352912706