"Zarządzanie Publiczne" nr 4 (26), 2013

do pobrania

 

Stanisław Mazur (red.)
Kraków, 2014
ISSN: 1898-3529
liczba stron: 108

 

W numerze:

Ewelina Zarzycka, Marcin Michalak
Zakres i kierunki wykorzystania narzędzi rachunkowości zarządczej w pomiarze dokonańw kontekście New Public Management – ujęcie instytucjonalne
[Implementation of management accounting tools for performance measurement in the context of New Public Management – an institutional approach], s. 5-19
doi: 10.7366/1898352942601

Wojciech Szymla
Efekty restrukturyzacji przedsiębiorstw sektora elektroenergetycznego a bezpieczeństwo energetyczne Polski po 1989 r.
[The effects of the restructuring of power sector companies in terms of maintaining the energy security in Poland after 1989], s. 20-33
doi: 10.7366/1898352942602

Andrzej Zybała
Polityki publiczne wobec wzorców zarządzania publicznego
[Public policy and patterns of public governance], s. 34-48
doi: 10.7366/1898352942603

Agnieszka Pach-Gurgul, Marta Ulbrych
Znaczenie Turcji dla bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej
[The importance of Turkey for the energy security in the European Union], s. 49-66
doi: 10.7366/1898352942604

Paweł Smaga
Lekcje z kryzysu finansowego
[Lessons from the financial crisis], s. 67-83
doi: 10.7366/1898352942605


Wybór tekstów klasycznych

Bob Jessop
The rise of governance and the risks of failure: The case of economic development
[Economic dynamics versus institutions in the research approach to evolutionary economics], s. 84-99
doi: 10.7366/1898352942606


Wywiady

Marek Benio
O konkurencyjności Europy różnych prędkości i Europejskiej Inicjatywie Obywatelskiej. Rozmowa z Małgorzatą Handzlik, posłanką do Parlamentu Europejskiego
[On the multi-speed Europe’s competitiveness and the European Citizens’ Initiative. An interview with Małgorzata Handzlik, Member of the European Parliament], s. 100-102
doi: 10.7366/1898352942607


Recenzje

Maria Wiśniewska
Andrzej K. Koźmiński, Ograniczone przywództwo. Studium empiryczne
[Identification of social mechanisms with the use of actor-centred institutionalism], s. 103-105