"Zarządzanie Publiczne" nr 1 (23), 2013

do pobrania

 

Stanisław Mazur (red.)
Kraków, 2013
ISSN: 1898-3529
liczba stron: 126

 

W numerze:

Igor Zachariasz
Prawne uwarunkowania efektywności planów zagospodarowania przestrzennego w Polsce
[Legal determinants of the effectiveness of spatial planning in Poland], s. 5-16
doi: 10.7366/1898352912301

Agnieszka Pach-Gurgul, Bartosz Soliński
Kultura energetyczna kraju jako czynnik determinujący „nową politykę energetyczną” Unii Europejskiej
[Country’s energy culture as a determinant of the “new European Union energy policy”], s. 17-32
doi: 10.7366/1898352912302

Robert H. Wade
Powrót polityki przemysłowej?
[Return of industrial policy?], s. 33-49
doi: 10.7366/1898352912303

Marek Ćwiklicki, Angelika Wodecka-Hyjek
Best Value – angielska metoda doskonalenia usług publicznych
[Best Value – the English framework for public services improvement], s. 50-61
doi: 10.7366/1898352912304

Mirosława Marody
Zarządzanie rzeczywistością w warunkach zmiany społecznej. Stenogram z wykładu i dyskusji z 12 grudnia 2012 r.
[Reality management under conditions of social change. Lecture and discussion held on 12 December 2012], s. 62-84
doi: 10.7366/1898352912305


Wybór tekstów klasycznych

Matt Andrews
Sprawne państwo – różnorodność znaczeń w różnych krajach
[Good government means different things in different countries], s. 85-113
doi: 10.7366/1898352912306


Wywiady

Marek Benio
O przewadze konkurencyjnej Polski na wewnętrznym rynku Unii, o delegowaniu pracowników i swobodzie świadczenia usług w UE. Rozmowa ze Stefanem Schwarzem, przedsiębiorcą, ekspertem w dziedzinie usług transgranicznych, prezesem Stowarzyszenia Inicjatywa Mobilności Pracy
[On Poland’s competitive advantage in the EU Internal Market, on the posting of workers and the freedom of services in the EU. Interview with Stefan Schwarz, entrepreneur, expert in cross-border services, President of Labour Mobility Initiative Association], s. 114-117
doi: 10.7366/1898352912307


Recenzje

Krystyna Nizioł
Robert J. Shiller (2012), Finance and the Good Society, s. 118-121
doi: 10.7366/1898352912308