"Zarządzanie Publiczne" nr 4 (22), 2012

do pobrania

 

Stanisław Mazur (red.)
Kraków, 2012
ISSN: 1898-3529
liczba stron: 105

 

W numerze:

Dawid Sześciło
O pomostach między prawem a współczesnymi nurtami zarządzania publicznego
[About bridges between law and public management concepts], s. 5-17
doi 10.7366/1898352942201

Marta Strumińska-Kutra
Rola badań społecznych w refleksyjnych procesach metarządzenia. Zarys perspektywy teoretycznej i metodologicznej
[The role of social research in reflexive metagovernance. Theoretical and methodological perspective], s. 17-29
doi 10.7366/1898352942202

Jan Kaźmierski
Administracja publiczna jako katalizator rozwoju klastrów w gospodarce regionalnej
[Public administration as a catalyst for cluster development], s. 30-41
doi 10.7366/1898352942203

Artur Molenda
Medialny wizerunek administracji rządowej. Analiza zagadnienia na podstawie wybranych artykułów prasowych opublikowanych w Gazecie Wyborczej i Rzeczpospolitej w pierwszym kwartale 2011 r.
[Media image of the government administration. Analysis of the issue of published articles on the base chosen in Gazeta Wyborcza and Rzeczpospolita in the first quarter of 2011], s. 42-51
doi 10.7366/1898352942204

Grażyna Piechota
Zarządzanie procesem komunikowania w mediach społecznościowych przez miasta Metropolii Silesia i ich prezydentów
[Managing of communication processes in social media by the cities of Metropolitan Association of Upper Silesia and their majors], s. 52-67
doi 10.7366/1898352942205


Wybór tekstów klasycznych

Christopher Arup
Globalny kryzys finansowy: wnioski płynące z badań nad procesami tworzenia regulacji i rządzenia
[The global financal crisis: Learning from regulatory and governance studies], s. 68-87
doi 10.7366/1898352942206