"Zarządzanie Publiczne" nr 3 (21), 2012

do pobrania

 

Stanisław Mazur (red.)
Kraków, 2013
ISSN: 1898-3529
liczba stron: 105

 

W numerze:

Jan Czekaj
Kryzys strefy euro. Przyczyny, skutki, drogi wyjścia
[The Euro zone crisis. Reasons, impacts and solutions], s. 5-26
doi: 10.7366/1898352932101

Marek Grela
Unia Europejska w okresie zmian. Co z kryzysu wynika dla Polski
[The European Union in a time of change. Implications for Poland], s. 27-43
doi: 10.7366/1898352932102

Maciej J. Nowak
Bezpośrednie instrumenty zarządzania przestrzenią na szczeblu lokalnym a rozwój gospodarczy jako problem badawczy
[Direct spatial development tools at the local level vs. the economic development as a research problem], s. 43-55
doi: 10.7366/1898352932103

Stella Strzemecka
Działalność profrekwencyjna jako przejaw samoorganizacji społeczeństwa na przykładzie Polski i Czech
[Turnout-boosting activities as a sign of self-organization of society in Poland and the Czech Republic], s. 56-65
doi: 10.7366/1898352932104

Beata Springer
Wybrane instytucje polskiej służby cywilnej na przestrzeni lat 1996-2009. Perspektywa porównawcza
[Selected institutions of the Polish civil service in the years 1996-2009. A comparative approach], s. 66-82
doi: 10.7366/1898352932105


Wywiady

Od nowych kierunków migracji do nowej jakości migracji. Rozmowa dr. Marka Benio z prof. dr. hab. Markiem Okólskim, dyrektorem Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego
[From new migration directions to new migration quality. An interview with Professor Marek Okólski, Director of the Centre for Migration Research, University of Warsaw], s. 83-86


Wybór tekstów klasycznych

Claus Offe
Governance – „wyraz pusty” czy naukowy program badawczy?
[Governance: an ‘empty signifier’ or a scientific research programme?], s. 87-102