"Zarządzanie Publiczne" nr 2 (20), 2012

do pobrania

 

Stanisław Mazur (red.)
Kraków, 2012
ISSN: 1898-3529
liczba stron: 104

 

W numerze:

Tomasz Żylicz
Zarządzanie w leśnictwie. Problem prywatyzacji
[Forest management. Privatization issues], s. 5-12
doi: 10.7366/1898352922001

Andrzej Bukowski, Seweryn Rudnicki, Jan Strycharz
Społeczny wymiar innowacji
[Social dimension of innovation], s. 13-23
doi: 10.7366/1898352922002

Beata Łopaciuk-Gonczaryk, Jan Fałkowski
Kilka uwag na temat koncepcji dobrego rządzenia z punktu widzenia nowej ekonomii instytucjonalnej, nowej ekonomii politycznej i teorii kapitału społecznego
[Good governance – a discussion from the perspective of new institutional economics, new political economy and social capital theory], s. 24-41
doi: 10.7366/1898352922003

Hubert Guz
Administrowanie czy zarządzanie środkami unijnymi?
[Administration or management of European Union funds?], s. 42-56
doi: 10.7366/1898352922004

Michał Żabiński
Samoocena systemu zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego. Porównanie metody „Planowania Rozwoju Instytucjonalnego” i „Wspólnej Metody Oceny CAF”
[Self-assessment management system in local government units. Comparison of „Institutional Development Planning (PRI)” and „The Common Assessment Framework (CAF)”], s. 57-76
doi: 10.7366/1898352922005


Wywiady

O zmianach demograficznych, wieku emerytalnym, wydłużaniu i wygaszaniu aktywności ekonomicznej Polaków i groźbie wykluczenia społecznego na starość. Wywiad z prof. dr. hab. Maciejem Żukowskim, przewodniczącym zarządu Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczenia Społecznego, prorektorem ds. nauki i współpracy międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
[On demographic changes, retirement age, prolongation and gradual reduction of the Poles’ economic activity, and the threat of social exclusion of the elderly. An interview with Professor Maciej Żukowski, the president of the Polish Social Insurance Association, and the pro-vice-chancellor for science and international cooperation of the Poznań Economic University], s. 77-82


Wybór tekstów klasycznych

Elinor Ostrom
Instytucje i środowisko
[Institutions and the environment], s. 83-99
doi: 10.7366/1898352922006