"Zarządzanie Publiczne" nr 1 (19), 2012

Do pobrania

 

Stanisław Mazur (red.)
Kraków, 2012
ISSN: 1898-3529
liczba stron: 199

 

W numerze:

Jerzy Hausner
Tworzenie i rodzaje wiedzy społecznej
[The development and types of social knowledge], s. 9-18

Jarosław Górniak
Badanie społeczeństwa z perspektywy podmiotu działającego
[Analysis of society from the point of view of an acting subject], s. 19-32

Stanisław Mazur
Poznanie, wiedza i działanie społeczne w paradygmacie wielości
[Cognition, knowledge and social action in the multiplicity paradigm], s. 33-42

Jan Hartman
Co po socjologii?
[What will replace sociology?], s. 43-52

Anna Giza
Społeczeństwo jako problem koordynacji: rola wiedzy w stanowieniu bytu społecznego
[Society as a coordination problem: The role of knowledge in establishing social entities], s. 53-70

Bob Jessop
Social imaginaries, structuration, learning, and ‘collibration’: Their role and limitations in governing complexity, s. 71-84

Robert Delorme
Głęboka Kompleksowość a ujęcie krytyczności w wyjaśnianiu kompleksowości przez Morina i Le Moigne’a
[Deep Complexity and the problem of criticality in Morin’s and Le Moigne’s accouts of complexity], s. 85-108

John L. Campbell, Owe K. Pedersen
Reżimy wiedzy: jak Stany Zjednoczone i Dania interpretowały kryzys stagflacji
[Knowledge regimes: How America and Denmark made sense of the stagflation crisis], s. 109-124

Barbara Worek
Kiedy poznający podmiot jest działającą kobietą: przypadek badań feministycznych
[When the cognitive subject is an active woman: The case of feminist studies], s. 125-136

Robert Chrabąszcz
Lingwistyka a współczesne paradygmaty nauki
[Linguistics vs. the contemporary research paradigms], s. 137-146

Bartosz Józefowski
Evidence-based policy – nowa koncepcja dotykająca starych problemów
[Evidence-based policy: A new approach to old problems], s. 147-152

Magdalena Jelonek
Niezamierzone efekty działań ludzkich, czyli o tym, czy może się udać reforma systemu szkolnictwa wyższego
[Unintended effects of human action and reforms of the higher education system], s. 153-164

Marek Ćwiklicki
Tworzenie się wiedzy społecznej według teorii CRP
[Social knowledge creation in the complex responsive processes theory], s. 165-172

Miłowit Kuniński
Wyjaśnianie powstawania norm
[Explaining the emergence of norms], s. 173-184

Jerzy Hausner
Tworzenie i rodzaje wiedzy społecznej – ciąg dalszy
[The development and types of social knowledge – continued], s. 185-194