"Zarządzanie Publiczne" nr 2-3 (16-17), 2011

Do pobrania

 

Jerzy Hausner i Stanisław Mazur (red.)
Kraków, 2012
ISSN: 1898-3529
liczba stron: 163

 

W numerze:

János Kornai
Centralizacja i kapitalistyczna gospodarka rynkowa (przekł. R. Chrabąszcz)
[Centralization and the capitalist market economy], s. 5-22

Piotr Ciżkowicz, Andrzej Rzońca
Skutki ekspansji fiskalnej w warunkach stóp procentowych bliskich zera
[The effects of fiscal expansion at the zero lower bound of interest rates], s. 23-44

Marek Szczepański
Stabilność zatrudnienia w polskiej służbie cywilnej a plany ograniczenia liczebności administracji rządowej
[Employment stability in Polish civil service versus plans of reducing the scale of government administration], s. 45-54

Łukasz Bajak, Sebastian Weber
Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw jako instrument polityki innowacyjnej w Polsce
[Support for co-operation between scientific institutions and enterprises as an instrument of Polish innovation policy], s. 55-70

Dominik Buttler
Znaczenie motywacji społeczników w ekonomicznych badaniach sektora non-profit
[The importance of social motivations in economic studies of the non-profit sector], s. 71-80

Marek Benio
Wpływ elastycznych form zatrudnienia na ryzyko emerytalne
[The impast of the flexible forms of employment on pension risk], s. 81-90

Aleksander Smolar
Demokracja i kryzys
[Democracy and crisis], s. 91-122


Wybór tekstów klasycznych

Erik-Hans Klijn, Joop F.M. Koppenjan
Zarządzanie publiczne i sieci powiązań. Podstawy podejścia do rządzenia opartego na teorii sieci
(przekł. R. Śmietana)
[Public management and policy networks. Foundations of a network approach to governance], s. 123-146

 
Recenzje

Marek Ćwiklicki
Marina Dabic, Vojko Potocan (red.) (2012), Entrepreneurship and Innovation, s. 147-150

 
Wywiady

W poszukiwaniu czynników rozwoju małych gmin satelickich, czyli o tym, jak odległość od centrum metropolii wpływa na rozwój gmin Iwanowice i Zielonki
[In search of factors contributing to the development of small satellite communes, or how distance from the city centre impacts the development of the communes of Iwanowice and Zielonka]

Rozmowa z wójtem gminy Iwanowice, panem Zbigniewem Grzybem
[An interview with the mayor of the commune of Iwanowice, Mr Zbigniew Grzyb], s. 151-154

Rozmowa z zastępcą wójta gminy Zielonki, panem Arnoldem Kuźniarskim
[An interview with the mayor of the commune of Zielonka, Mr Arnold Kuźniarski], s. 155-160