"Zarządzanie Publiczne" nr 1 (15), 2011

Do pobrania

 

Jerzy Hausner i Stanisław Mazur (red.)
Kraków, 2012
ISSN: 1898-3529
liczba stron: 125

 

W numerze:

Krzysztof Czarnecki
Idee i praktyki Nowego Zarządzania Publicznego
[Ideas and practices of the New Public Management], s. 5-20

Paweł Swianiewicz
Europeizacja w działaniach polskich samorządów terytorialnych – wybrane przykłady
[Europeanization of the activities of local and regional governments in Poland], s. 21-38

Marta Lackowska-Madurowicz
Europeizacja – ramy koncepcyjne dla badań samorządów?
[Europeanization – a conceptual frame for local government studies?], s. 39-58

Łukasz Mamica
Wpływ wzornictwa przemysłowego na konkurencyjność polskich firm
[The impact of industrial design on the competitiveness of Polish enterprises], s. 59-70

Pasquale Tridico
Trajektorie rozwoju społeczno-ekonomicznego w gospodarkach postkomunistycznych
[The trajectories of socio-economic development in post-communist economies], s. 71-96


Wywiady

Rzeszowska recepta na rozwój miasta: niskie podatki, niskie koszty, wysokie wydatki na rozwój. Tajemnicę dynamicznego rozwoju miasta wyjaśnia Prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc
[The city of Rzeszów’s recipe for development: low taxes, low costs, high expenditure for development. The Mayor of Rzeszów Tadeusz Ferenc discloses the secret of the dynamic development of his city], s. 97-102


Recenzje

Piotr Kopyciński
P.M. Blau (2009), Wymiana i władza w życiu społecznym (przeł. A. Psuty-Zając, P. Zając). Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos, s. 103-106


Wybór tekstów klasycznych

B. Guy Peters (przekł. S. Mazur)
Dwie wizje rządzenia decentracją i recentracja procesów rządzenia
[The two futures of governing. Decentering and recentering processes in governing], s. 107-122