"Zarządzanie Publiczne" nr 4 (14), 2010

Do pobrania

 

Jerzy Hausner i Stanisław Mazur (red.)
Kraków, 2012
ISSN: 1898-3529
liczba stron: 121

 

W numerze:

Janusz Zaleski
Modelowanie makroekonomiczne gospodarek regionalnych – użyteczne narzędzie czy nieprzydatna zabawa intelektualna?
[Macroeconomic modeling of regional economies: A useful tool or a mere intellectual game?], s. 5-28

Barbara Gąciarz
Praca – niewykorzystana szansa integracji społecznej osób niepełnosprawnych
[Labor: An unexploited opportunity for social integration of disabled persons], s. 29-44

Agnieszka Pacut
Przedsiębiorczość społeczna w Polsce – problemy i wyzwania
[Social entrepreneurship in Poland: Problems and challenges], s. 45-58

Jan Fałkowski, Beata Łopaciuk-Gonczaryk
Kapitał społeczny a dobrobyt materialny jednostki w Polsce – głos w dyskusji
[Social capital and individual well-being in Poland: A voice in the discussion], s. 59-70

Marek Belka
Globalny kryzys finansowy a gospodarka krajów Unii Europejskiej
[Global financial crisis and the EU economies], s. 71-86


Wywiady

Andaluzyjskie relacje pracownicze z perspektywy związku zawodowego Comisiones Obreras de Andalucia. Rozmowa z Maríą del Carmen Pinillos Carracosa, sekretarz Zarządu Comisiones Obreras
[Andalusian labour relations as seen by the Comisiones Obreras trade union. Interview with María del Carmen Pinillos Carracosa, secretary of the Board of Comisiones Obreras de Andalucia], s. 87-94


Recenzje

Stuart A. Kauffman (2008), Reinventing the Sacred: A New View of Science, Reason, and Religion. New York: Basic Books, s. 95-100


Wybór tekstów klasycznych

R.A.W. Rhodes
Nowe współzarządzanie publiczne: rządzenie bez rządu
[The new governance: Governing without government], s. 101-118