"Zarządzanie Publiczne" nr 3 (13), 2010

Do pobrania

 

Jerzy Hausner i Stanisław Mazur (red.)
Kraków, 2011
ISSN: 1898-3529
liczba stron: 128

 

W numerze:

Grażyna Piechota
Motywacje Polaków przy wyborze organizacji pożytku publicznego (której przekazują 1% podatku) a budowanie lokalnej społeczności obywatelskiej
[Poles’ Motivations for Choosing Public Benefit Organizations (to Donate 1% of Income Tax) and Building Local Civic Community], s. 5-18

Monika Murzyn-Kupisz
Barbarzyńca w ogrodzie? Dziedzictwo kulturowe widziane z perspektywy ekonomii
[A Barbarian in the Garden? Cultural Heritage Seen from the Perspective of Economics], s. 19-32

Bartłomiej Nowotarski
Zagadnienie sprawiedliwości w procesie reform gospodarczych oraz konsolidacji młodych demokracji i co z tego wynika dla instytucjonalnego projektowania
[The Issue of Justice in the Process of Economic Reforms and in Consolidation of Young Democracies and How It Results on the Institutional Designing], s. 33-48

Tomasz Chmielewski, Andrzej Sławiński
Wykorzystywanie instrumentów nadzorczych w polityce makrostabilnościowej
[Using Supervisory Tools to Avoid Unstable Lending Booms], s. 49-66

Robert Delorme
Zarządzanie bezpieczeństwem
[Irreducibility Endogenised], s. 67-84


Wywiady

O zróżnicowanych stosunkach pracy, roli związków zawodowych, dialogu społecznym i niskim kapitale społecznym. Wywiad z profesorem Juliuszem Gardawskim
[Versatile Industrial Relations, the Role of Trade Unions, Social Dialogue and Low Social Capital. An Interview with Professor Juliusz Gardawski], s. 85-94


Wybór tekstów klasycznych

Jacob Torfing
Teoria rządzenia sieciowego: w stronę drugiej generacji
[Governance Network Theory: Towards a Second Generation], s. 95-105