"Zarządzanie Publiczne" nr 2 (12), 2010

Do pobrania

 

Jerzy Hausner i Stanisław Mazur (red.)
Kraków, 2011
ISSN: 1898-3529
liczba stron: 133

 

W numerze:

Marek Safjan
Wyzwania dla państwa prawa – frustracje, oczekiwania, rzeczywistość
[Challenges for the State Governed by the Rule of Law - Expectations and Reality], s. 5-30

Zbigniew Mogiła, Janusz Zaleski
Jakość informacji przekazywanych przez administrację publiczną i ich znaczenie dla procesu ewaluacji wpływu polityki spójności na rozwój społeczno-gospodarczy kraju
[The Quality of Information Disclosed by the Public Administration and Its Importance for the Evaluation of the Impact of Cohesion Policy on the Socio-economic Development of Poland], s. 31-46

Karol Olejniczak, Łukasz Widła-Domaradzki
Mechanizmy uczenia się polskich ministerstw – wyniki badania empirycznego MUS (Ministerstw Uczących Się)
[Learning Mechanisms in Polish Ministries – the Results of an Empirical Study on the Learning Ministry (Ministerstwa Uczące Się, MUS)], s. 47-68

Jacek Purchla
W stronę systemu ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce
[Building a Cultural Heritage Preservation System in Poland], s. 69-82

Jacek Raciborski
Obywatel i państwo
[The State and the Citizen], s. 83-96


Wywiady

Zaplecze eksperckie jako warunek dobrego rządzenia i gwarancja rozwoju społeczno-gospodarczego. Wywiad z prof. dr hab. Stanisławą Golinowską
[Expert Support as a Condition of Good Governance and a Guarantee of Social and Economic Development. Interview with Professor Stanisława Golinowska], s. 97-104


Recenzje

Robert Delorme (2010), Deep Complexity and the Social Sciences. Experience, Modelling and Operationality. Cheltenham, UK – Northampton, USA: Edward Elgar Publishing, s. 105-108


Wybór tekstów klasycznych

Paul Pierson
Ograniczenia planowania: powstawanie instytucji i zmiany instytucjonalne
[The Limits of Design: Explaining Institutional Origins and Change], s. 109-131