"Zarządzanie Publiczne" nr 1 (11), 2010

Do pobrania

 

Jerzy Hausner i Stanisław Mazur (red.)
Kraków, 2011
ISSN: 1898-3529
liczba stron: 110

 

W numerze:

Tomasz Grzegorz Grosse
Doświadczenia Strategii Lizbońskiej – perspektywy Strategii „Europa 2020”: o kontynuacji i zmianach w polityce UE
[Lisbon Strategy Legacy – “Europe 2020” Outlook: Continuity and Change in UE Economic Policy], s. 5-24

Jerzy Wilkin
Słabość państwa w jego relacji do gospodarki i słabość ekonomicznej teorii państwa
[The Weakness of Government in Its Relation to Economy and of the Economic Theory of the State], s. 25-36

Konrad Dudzik, Jakub Głowacki
Wpływ funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności na rozwój regionów w Polsce
[Impact of Structural Funds and Cohesion Fund for Regional Development in Poland], s. 37-60

Tomasz Parteka
Miasta wiedzy w kreowaniu konkurencyjności i spójności terytorialnej
[Knowledge Cities in the Process of Shaping Territorial Competitiveness and Cohesion], s. 61-70

Joe Wallis, Brian Dollery
Alternatywne mechanizmy rządzenia na szczeblu samorządów lokalnych z perspektywy nowej ekonomii instytucjonalnej
[A New Institutional Perspective on Alternative Governance Mechanisms at the Local Government Level], s. 71-88

Jeff Malpas, Gary Wickham
Rządzenie i porażka. O granicach socjologii
[Governance and Failure: On the Limits of Sociology], s. 89-102


Wywiady

Polityka zatrudnienia a lokalne problemy rynku pracy. Wywiad z Kamillą Banasik, dyrektor Małopolskiego Związku Pracodawców
[Employment Policies versus Local Problems in the Labour Market. Interview with the Director of The Employers Union of Malopolska], s. 103-106