"Zarządzanie Publiczne" nr 4 (10), 2009

Do pobrania

 

Jerzy Hausner i Stanisław Mazur (red.)
Kraków, 2010
ISSN: 1898-3529
liczba stron: 128

 

W numerze:

János Kornai
Innowacje i dynamika. Zależności pomiędzy systemami a postępem technologicznym
[Innovation and Dynamism. Interaction between Systems and Technical Progress], s. 5-38

Henryk Kierzkowski
Nowy globalny przemysł motoryzacyjny
[The New Global Automotive Industry], s. 39-52

Michał Kudłacz
Rola metropolii w rozwoju regionów w świetle programów rozwoju szczebla regionalnego na przykładzie województw: małopolskiego, mazowieckiego i dolnośląskiego
[The Role of Metropolitan Centers in the Development of Regions in the Light of Programmes of Development of Regions, on the Example of the Malopolskie, Mazowieckie and Dolnoslaskie Voivodships], s. 53-72

Norbert Laurisz
Czy aktywna polityka rynku pracy jest skuteczna?
[Is the Active Approach to Labour Market Policy Effective?], s. 73-92

Michael M. Atkinson, William D. Coleman
Sieci polityczne, wspólnoty polityczne oraz problemy związane z rządzeniem
[Policy Networks, Policy Communities and the Problems of Governance], s. 93-114


Wywiady

Od miast konkurujących do miast współpracujących. Wywiad z prezydentem Gdańska Pawłem Adamowiczem
[From Competing Cities to Co-operating Cities. Interview with the Mayor of Gdansk, Paweł Adamowicz], s. 115-120


Recenzje

Wojciech Bieńkowski, Mariusz Jan Radło (red.) (2010), Wzrost gospodarczy czy bezpieczeństwo socjalne: w stronę konkurencyjnego modelu społeczno-ekonomicznego dla Unii Europejskiej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 121-125.