"Zarządzanie Publiczne" nr 3 (9), 2009

Do pobrania

 

Jerzy Hausner i Stanisław Mazur (red.)
Kraków, 2009
ISSN: 1898-3529
liczba stron: 108

 

W numerze:

Piotr Kopyciński
Znaczenie koordynacji sieciowej w innowacyjnym rozwoju regionu
[The Importance of the Governance Network in the Innovation Policy Processes], s. 5-18

Przemysław Kieliszewski, Marcin Poprawski
Instytucje publiczne i dyplomacja kulturalna. Potencjały i wyzwania
[Public Institutions and Cultural Diplomacy. Possibilities and Challenges], s. 19-32

Seweryn Krupnik, Agnieszka Otręba, Dariusz Szklarczyk
Siedem tez o dialogu społecznym w Polsce
[Seven Theses on Sectoral Social Dialogue in Poland], s. 33-52

Marta Lackowska
Zarządzanie wielopoziomowe – nowe zastosowania koncepcji
[Multi-level Governance – New Applications of the Concept], s. 53-68

Michał Rutkowski
Bank Światowy a poprawianie jakości rządzenia w zmieniającym się świecie. Sytuacja Polski i wyzwania kryzysu gospodarczego
[The World Bank, Improving the Quality of Governance in a Changing World, the Situation of Poland, and the Challenges of the Economic Crisis], s. 69-80

Mark Bevir
Decentryczna teoria rządzenia
[A Decentral Theory of Governance], s. 81-98


Wywiady

O jakości informacji o finansach publicznych, rozterminowaniu długu publicznego w samorządach i neutralnym systemie podatkowym. Wywiad z Mirosławem Gronickim
[On the Quality of Information on Public Finance, Public Debt Rescheduling in Local Governments and a Neutral Tax System. Interview with Mirosław Gronicki], s. 99-104


Recenzje

Michael James Hill, Peter L. Hupe (2002), Implementing Public Policy: Governance in Theory and Practice, London: Sage Publication, s. 105-136