"Zarządzanie Publiczne" nr 3 (5), 2008

Do pobrania

 

Jerzy Hausner i Stanisław Mazur (red.)
Kraków, 2008
ISSN: 1898-3529
liczba stron: 151

 

W numerze:

Ash Amin
Nadzwyczajnie zwyczajne. Działanie na polu ekonomii społecznej
[Extraordinarily Ordinary. Working in the Social Economy], s. 5-26

Tomasz Geodecki
Pomiar innowacyjności gospodarki przy użyciu pośrednich i bezpośrednich wskaźników innowacji
[Measuring the Innovativeness of Economy Using Direct and Indirect Innovation Indicators], s. 27-50

Tomasz Hoffmann
Prawne podstawy systemu kontroli administracji w Polsce
[Legal Grounds of the Control System in Polish Public Administration], s. 51-70

Renata Kaminska-Labbe, Catherine Thomas, Bill McKelvey
Odnowa kompetencji organizacyjnych na przykładzie polskich firm postsocjalistycznych w okresie transformacji gospodarczej
[Renewal of Organizational Competencies: The Case of Polish ex-Socialist Companies in the Economic Transition Period], s. 71-90

Aneta Kargol-Wasiluk
Teoria dóbr publicznych a paradygmat ekonomii sektora publicznego
[Renewal of Organizational Competencies: The Case of Polish ex-Socialist Companies in the Economic Transition Period], s. 91-118

Jacek Klich
Wokół dysfunkcji zarządzania samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej
[On Certain Dysfunctions in the Management  of Independent Public Health Care Units], s. 119-134

Jan Kooiman
(Współ)rządzenie socjopolityczne
[Social-Political Co-Governance], s. 135-151