"Zarządzanie Publiczne" nr 2 (4), 2008

Do pobrania

 

Jerzy Hausner i Stanisław Mazur (red.)
Kraków, 2008
ISSN: 1898-3529
liczba stron: 146

 

W numerze:

Janusz Czapiński
Kapitał ludzki i kapitał społeczny a dobrobyt materialny. Polski paradoks
[Human and social capitals as sources of economic well-being. Polish paradox], s. 5-28

Radosław Zubek
Planowanie legislacyjne w Europie Środkowej
[Legislative planning in Central Europe], s. 29-44

Anna Sobczak
Wpływ procesu europeizacji na współpracę między instytucjami lokalnymi w miastach europejskich. Analiza porównawcza Krakowa i Glasgow
[The impact of the Europeanization process on the cooperation between local institutions in European cities. The comparative analysis of Krakow and Glasgow], s. 45-66

Andrzej Bukowski
Zaufanie – brakująca funkcja reprodukcji systemowej. Bariery w dystrybucji środków unijnych w świetle teorii systemu autopojetycznego Niklasa Luhmanna
[Trust – a missing function of systemic reproduction. Barriers to the process of awarding and implementation of EU funds in the light of the Niklas Luhmann’s theory of autopoietic system], s. 67-96

Igor Zachariasz, Aleksander Nelicki
Skuteczność planowania przestrzennego na poziomie lokalnym a partycypacja społeczna
[Efficiency of land use planning on the local level versus social participation], s. 97-108

John L. Campbell, Ove K. Pedersen
Systemy zarządzania wiedzą i porównawcza ekonomia polityczna
[Knowledge regimes and comparative political economy], s. 109-128

Claus Offe
Teoria państwa kapitalistycznego a problem formowania polityki publicznej
[The theory of the capitalist state and the problem of policy], s. 129-146