"Zarządzanie Publiczne" nr 2 (2), 2007

Do pobrania

 

Jerzy Hausner i Stanisław Mazur (red.)
Kraków, 2008
ISSN: 1898-3529
liczba stron: 125

 

W numerze:

Bob Jessop
Promowanie „dobrego zarządzania” i ukrywanie jego słabości: refleksja nad politycznymi paradygmatami i politycznymi narracjami w sferze rządzenia
[Promoting good governance, disguising failure: Reflections on policy paradigms and policy narratives in the field of governance], s. 5-26

Janina Filek
W poszukiwaniu dobrej administracji
[In search of good administration], s. 27-38

Andrew Dunsire
Przechylanie szal: autopoieza i rządzenie
[Tipping the balance: autopoiesis and governance], s. 39-66

Eugeniusz Wojciechowski, Aldona Podgórniak-Krzykacz
Jakość rządzenia – Polska w międzynarodowej perspektywie porównawczej
[Quality of governance – Poland in international comparative perspective], s. 67-80

Victor Pestoff
Demokratyczne rządzenie: współprodukcja, trzeci sektor i udział obywateli w świadczeniu usług społecznych
[Democratic governance: Co-production, third sector and citizen participation in the provision of social services], s. 81-98

Stanisław Mazur
Biurokracja jako dylemat
[Bureaucracy as a dilemma], s. 99-112

Marcin Zawicki
Trzy płaszczyzny ewaluacji – z praktyki polskiej administracji publicznej
[Three planes of evaluation: On overview of Poland’s public administration practice], s. 113-126