"Zarządzanie Publiczne" nr 1 (1), 2007

Do pobrania

 

Jerzy Hausner i Stanisław Mazur (red.)
Kraków, 2007
ISSN: 1898-3529
liczba stron: 140

 

W numerze:

Hubert Izdebski
Od administracji publicznej do public governance
[From public administration to public governance], s. 7-20

Łukasz Mamica
Analiza porównawcza zasobów determinujących możliwości prowadzenia w Polsce polityki innowacyjnej
[Comparative analysis of determinants of economic innovation], s. 21-42

Jerzy Hausner
Polityka a polityka publiczna
[Politics vs. Public policy], s. 43-60

Anna Giza-Poleszczuk
Dobre rządzenie i debata publiczna
[Good governance and public debate], s. 61-78

Franciszek Siedlok, Pierpaolo Andriani
Formacja oraz identyfikacja klastrów w fazie embrionalnej. Przykład klastra technologii podwodnych w regionie północno-wschodniej Anglii
[Clusters formation and identification in the embryo stage on the example of the subsea technologies cluster in the North-Eastern England region], s. 79-94

Pasquale Tridico
Rozwój społeczny i wzrost gospodarczy w gospodarkach w okresie transformacji: rola instytucji
[Human development and economic growth in transition economies: The role of institutions], s. 95-124

Helmut Willke
Tragedia państwa. Prolegomena do teorii państwa i policentrycznego społeczeństwa
[The tragedy of the state. An introduction to the theory of the state and a polycentric society], s. 125-140