LISTA RECENZENTÓW 


Recenzenci 2015
Andrzej Antoszewski [Uniwersytet Wrocławski, Polska]
Paweł Białynicki-Birula [Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska]
Bartłomiej Biga [Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska]
Piotr Boguszewski [Uniwersytet Warszawski, Polska]
Maciej Frączek [Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska]
Juliusz Gardawski [Szkoła Główna Handlowa, Polska]
Jarosław Górniak [Uniwersytet Jagielloński, Polska]
Andrea Gubik [Corvinus University of Budapeszt, Węgry]
Jerzy Hausner [Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska]
Barbara Jaworska [Uniwersytet Łódzki, Polska]
Bob Jessop [Lancaster University, Wielka Brytania]
Anna Karwińska [Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska]
Rafał Kasprzak [Szkoła Główna Handlowa, Polska]
Jacek Klich [Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska]
Tadeusz Kudłacz [Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska]
Leszek Kwieciński [Uniwersytet Wrocławski, Polska]
Kazimierz Lankosz [Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska]
Rafał Matyja [Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Polska]
Stanisław Mazur [Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska]
Walter Paternesi Meloni [University Roma Tre, Włochy]
Bartłomiej Nowak [Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Polska]
Jakub Olech [Instytut Obywatelski, Polska]
Jolanta Perek-Białas [Uniwersytet Jagielloński, Polska]
Adam Płoszaj [Uniwersytet Warszawski, Polska]
Paweł Podrecki [Uniwersytet Jagielloński, Polska]
Grażyna Skąpska [Uniwersytet Jagielloński, Polska]
Andrzej Sławiński [NBP, Szkoła Główna Handlowa, Polska]
Dawid Sześciło [Uniwersytet Warszawski, Polska]
Pasquale Tridico [University Roma Tre, Włochy]
Jerzy Wilkin [Uniwersytet Warszawski, Polska]
Andrzej Wojtyna [Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska]
Rick Woodward [University of Edinburgh Business School, Wielka Brytania]
Barbara Worek [Uniwersytet Jagielloński, Polska]

Recenzenci 2014
Andrzej Antoszewski [Uniwersytet Wrocławski, Polska]
Aleksander Böhm [Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska]
Maria Bogdani [rzeczoznawca, Polska]
Krzysztof Broński [Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska]
Andrzej Bukowski [Uniwersytet Jagielloński, Polska]
Janina Filek [Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska]
Aleksander Fiut [Uniwersytet Jagielloński, Polska]
Anna Giza [Uniwersytet Warszawski, Polska]
Marek Góra [Szkoła Główna Handlowa, Polska]
Jerzy Hausner [Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska]
Thomas Hyclak [Lehigh University, USA]
Bob Jessop [Lancaster University, Wielka Brytania]
Anna Karwińska [Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska]
Jacek Klich [Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska]
Seweryn Krupnik [Uniwersytet Jagielloński, Polska]
Michał Kudłacz [Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska]
Anthony Levitas [Brown University, USA]
Stanisław Mazur [Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska]
Grażyna Skąpska [Uniwersytet Jagielloński, Polska]
Costas Spirou [Georgia College and State University, USA]
Beata Springer [Uniwersytet Zielonogórski, Polska]
Dawid Sześciło [Uniwersytet Warszawski, Polska]
Dariusz Szklarczyk [Uniwersytet Jagielloński, Polska]
Jacek Szlachta [Szkoła Główna Handlowa, Polska]
Wiesław Wańkowicz [Instytut Rozwoju Miast, Polska]
Eugeniusz Wojciechowski [Uniwersytet Łódzki, Polska]
Marcin Zawicki [Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska]
Andrzej Zybała [Collegium Civitas, Polska]
Piotr Zmuda [FOM University of Applied Sciences, Niemcy]

Recenzenci 2013
Piotr Boguszewski [Uniwersytet Warszawski, Polska]
Andrzej Bukowski [Uniwersytet Jagielloński, Polska]
Erhard Cziomer [Krakowska Akademia im. A.F. Modrzewskiego, Polska]
Anna Giza [Uniwersytet Warszawski, Polska]
Jerzy Hausner [Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska]
Bob Jessop [Lancaster University, Wielka Brytania]
Andrzej Kassenberg [Instytut na rzecz ekorozwoju, Polska]
Tadeusz Kudłacz [Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska]
Stanisław Mazur [Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska]
Karol Olejniczak [Uniwersytet Warszawski, Polska]
Paweł Swianiewicz [Uniwersytet Warszawski, Polska]
Krzysztof Surówka [Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska]
Piotr Sztompka [Uniwersytet Jagielloński, Polska]
Marek Ściążko [Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Polska]
Eugeniusz Wojciechowski [Uniwersytet Łódzki, Polska]
Andrzej Wojtyna [Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska]
Janusz Zaleski [Politechnika Wrocławska, Polska]
Zygmunt Ziobrowski [Instytut Rozwoju Miast, Polska]
Krzysztof Żmijewski [Politechnika Warszawska, Polska]

Recenzenci z lat poprzednich
Ash Amin – University of Cambridge, Wielka Brytania
Andrzej Antoszewski – Uniwersytet Wrocławski, Polska
Tadeusz Borkowski – Uniwersytet Jagielloński, Polska
Djula Borozan – J.J. Strossmayer University in Osijek, Chorwacja
Tadeusz Borys – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Polska
Janusz Czapiński – Uniwersytet Warszawski, Polska
Aniela Dylus – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska
Marian Filar – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska
Krzysztof Frysztacki – Uniwersytet Jagielloński, Polska
Juliusz Gandawski – Szkoła Główna Handlowa, Polska
Marius Dan Gavriletea – Babes Bolyai University, Rumunia
Anna Giza-Poleszczuk – Uniwersytet Warszawski, Polska
Stanisława Golimowska – Uniwersytet Jagielloński, Polska
Krzysztof Gorlach – Uniwersytet Jagielloński, Polska
Grzegorz Gorzelak – Uniwersytet Warszawski, Polska
Jarosław Górniak – Uniwersytet Jagielloński, Polska
Marian Grzybowski – Uniwersytet Jagielloński, Polska
Jerzy Hausner – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska
Andrzej Herman – Szkoła Główna Handlowa, Polska
Jacek Antoni Hołówka – Uniwersytet Warszawski, Polska
Hubert Izdebski – Uniwersytet Warszawski, Polska
Barbara Jaworska-Dębska – Uniwersytet Łódzki, Polska
Robert Jessop – Lancaster University, Wielka Brytania
Anna Karwińska – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska
Janusz Koczanowski – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska
Leszek Korporowicz – Uniwersytet Jagielloński, Polska
Elżbieta Kryńska – Uniwersytet Łódzki, Polska
Tadeusz Kudłacz– Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska
Tadeusz Markowski – Uniwersytet Łódzki, Polska
Mirosława Marody – Uniwersytet Warszawski, Polska
Zbigniew Mikołajewicz – Uniwersytet Opolski, Polska
Józef Orczyk – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska
Bhavesh Patel – Ahmedabad University, Indie
Krystyna Poznańska – Szkoła Główna Handlowa, Polska
Manying Qiu – Virginia State University, USA
Andrzej Rychard –Uniwersytet Warszawski, Polska
Grażyna Skąpska – Uniwersytet Jagielloński, Polska
Andrzej Sokołowski – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska
Jerzy Supernat – Uniwersytet Wrocławski, Polska
Paweł Swianiewicz – Uniwersytet Warszawski, Polska
Jacek Szlachta – Szkoła Główna Handlowa, Polska
Urszula Sztanderska – Uniwersytet Warszawski, Polska
Piotr Sztompka – Uniwersytet Jagielloński, Polska
Tadeusz Szumlicz – Szkoła Główna Handlowa, Polska
Magdalena Środa – Uniwersytet Warszawski, Polska
Pasquale Tridico – Università Roma Tre, Włochy
Phapruke Ussahawanitchakit – Mahasarakham University, Tajlandia
Cheick Wague – South Stockholm University, Szwecja
Jerzy Wilkin – Uniwersytet Warszawski, Polska
Eugeniusz Wojciechowski – Uniwersytet Łódzki, Polska
Janusz Zaleski – Politechnika Wrocławska, Polska
Marcin Zawicki – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska
Andrzej Zięba – Uniwersytet Jagielloński, Polska
Zygmunt Ziobrowski – Instytut Rozwoju Miast w Krakowie, Polska
Marek Zirk-Sadowski – Uniwersytet Łódzki, Polska
Andrzej Zybała – Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, Polska