BREXIT – strategie, prawne uwarunkowania i perspektywy negocjacji ustąpieniowych

prof. SAN dr hab. Arkadiusz Radwan

Instytut Allerhanda

 

22 listopada 2017 r. o godz. 11.00 – Sala Senacka [Budynek Główny]

Koreferenci:

dr Adam Michalik (Katedra Handlu Zagranicznego UEK) oraz
dr Marcin Kędzierski
(Katedra Studiów Europejskich UEK)

 

 Wykłady mają charakter otwarty. Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby.