Programy strategiczne państwa w obszarze badań

i rozwoju technologicznego – doświadczenia polskie

 prof. UWr dr hab. Leszek Kwieciński

Instytut Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Wrocławski

 

21 marca 2018 r. o godz. 11.00 – Sala Senacka [Budynek Główny]

Koreferenci:

dr Seweryn Krupnik (Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego)

dr Piotr Kopyciński (Katedra Gospodarki Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie)

 
 Wykłady mają charakter otwarty. Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby.

 

prof. UWr dr hab. Leszek Kwieciński - profesor nadzwyczajny w Instytucie Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego, zastępca dyrektora ds. nauki, kierownik Zakładu Studiów Strategicznych i Europejskich. Sprawuje także funkcje pełnomocnika Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego ds. innowacyjności i przedsiębiorczości akademickiej oraz opiekuna naukowego Studenckiego Koła Naukowego Integracji europejskiej KIte. Członek Rady NCBR oraz Centrum Technologii Audiowizualnych. Zainteresowania naukowe prof. L. Kwiecińskiego skupiają się wokół polityki innowacyjnej, procesów europeizacji, zarządzania publicznego oraz przedsiębiorczości akademickiej.