Pomiędzy doganianiem a zostawaniem z tyłu. Rozwój gospodarczy Polski i polskie modernizacje w perspektywie historycznej

dr Piotr Koryś

Uniwersytet Warszawski

 

18 października 2017 r. o godz. 11.00 – Sala Senacka [Budynek Główny]

Koreferenci:

prof. Ignatianum dr hab. Artur Wołek (Akademia Ignatianum w Krakowie) oraz
dr Tomasz Geodecki
(Katedra Administracji Publicznej UEK)

 

 Wykłady mają charakter otwarty. Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby.