Trójpodział władz - fundament demokratycznego państwa prawnego

 

prof. dr hab. Hubert Izdebski

Uniwersytet Warszawski

 

13 grudnia 2017 r. o godz. 11.00 – Sala Senacka [Budynek Główny]

Koreferenci:

 prof. UE dr hab. Bartłomiej Nowotarski (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
oraz prof. dr hab. Bogdan Szlachta (Uniwersytet Jagielloński)

 

 Wykłady mają charakter otwarty. Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby.