"Zarządzanie Publiczne" volume 32

full volume download

 

Stanisław Mazur (ed.)
Kraków, 2015
ISSN: 1898-3529
number of pages: 94

 

Articles:

Danuta Hübner
Jak zarządzać zmieniającą się Europą: wyzwania nie tylko instytucjonalne
[How to govern the changing Europe: Institutions and beyond], pp. 5-14

doi: 10.15678/ZP.2015.32.2.01

Marcin Zawicki
Conceptual foundations of governance – a critical review
[Podstawy konceptualne współzarządzania. Analiza krytyczna], pp. 15-24

doi: 10.15678/ZP.2015.32.2.02

Maciej Frączek
Praktyka realizacji polityki rynku pracy w Polsce a współzarządzanie publiczne
[The practice of implementation of labor market policy in Poland vs. public governance], pp. 25-40

doi: 10.15678/ZP.2015.32.2.03

Andrzej Klimczuk
Modele wielosektorowej polityki społecznej wobec ludzi starych i starości w kontekście zmiany technologicznej
[Models of multisectoral social policy towards older people and old age in the context of technological change], pp. 41-53

doi: 10.15678/ZP.2015.32.2.04

Marcin Kautsch
Rady społeczne i nadzorcze w opinii dyrektorów szpitali
[Hospital managers’ opinions on social supervisory boards and supervisory boards], pp. 54-66

doi: 10.15678/ZP.2015.32.2.05

Selection of classic texts

Olivier Williamson
Ekonomia kosztów transakcyjnych: naturalne etapy rozwoju
[Transaction cost economics: The natural progression], pp. 67-90

doi: 10.15678/ZP.2015.32.2.06